فروش پیامکی بیمه سفر نوروزی شرکت بیمه رازی

رئیس هیئت مدیره کارگزاری حافظان آرامش از راه اندازی سامانه فروش پیامکی بیمه رازی خبر داد. محمد فیاض اشاره کرد هر ساله  هزاران نفر  سفرهای نوروزی خود را در حالی سپری میکنند که از مزایای بیمه های مسافرتی بی بهره…

ادامه مطلب